امروز : یکشنبه, 13 اسفند 1402

چگونگی دریافت کمک از مهرورزان

نحوه دریافت کمک از موسسه خیریه مهرورزان:

1- معرفی مددجویان ز طریق ارگان های مرتبط همراه معرفی نامه

2- در صورت نیاز دارویی مراجعه داروخانه هلال احمر گلستان و تهیه فیش

3- مراجعه به خیریه با همراه داشتن اصل فیش داروخانه و کپی آن- اصل دستور پزشک و کپی آن و در صورت اولین مراجعه کپی از کارت ملی----> دریافت تخفیف دارویی از خیریه

4- در صورت نیاز غیر دارویی( MRI - سونوگرافی - بستری - آزمایشگاه - فیزیوتراپی و تجهیزات) مراجعه به مرکز مربوطه تهیه فاکتور----> مراجعه به خیریه ارائه فاکتور از مرکز مربوطه، دستور پزشک و در صورت اولین مراجعه کپی از کارت ملی ----> دریافت چک تخفیف از خیریه