امروز : یکشنبه, 13 اسفند 1402

حامیان دولتی مهرورزان

  نام ارگان دولتی تعداد
1 هلال احمر استان گلستان 217 نفر
2 اداره آب و فاضلاب استان گلستان 7 نفر
3 بنیاد مسکن استان گلستان 30 نفر
4 تامین اجتماعی شهرستان گرگان 22 نفر
5 شرکت گاز استان گلستان 9 نفر
6 مخابرات استان گلستان 41 نفر
7 بانک ملت استان گلستان 10 نفر
8 آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس 77 نفر
9 آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر 66 نفر
10 آموزش و پرورش شهرستان گالیکش 43 نفر